2138m.com
大拇指商务网 > 应用中心 > 网站公告
平台TDK进一步升级
 为了更好的用户体验,公司已对网站所有的TDK页面进行了升级及优化,让更多会员有更直接的获客效果。同时升级了服务器,增加了搜索服务器2台,数据库服务2台。搜索速度提升了3倍以上。接下来,我们将对移动端进行全面改版。


 感谢您的支持!


                                                                                                                                              大拇指商务网开发部

                                                                                                                                                      2018-5-28
2138m.com